5.2 Återbruksverksamhet

Det ska finnas återbruksverksamhet på alla återvinningscentraler

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Andel ÅVC med mottagning för återanvändning

Indikator AP.5.2016.2.1 Andel ÅVC med mottagning för återanvändning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 100 %2016
Delmål AP.5.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Ideella secondhandverksamheter
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens verksamhet för sysselsättning inom psykiatri