Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommuner med återbruksverksamhet för kommunala verksamheter

Återbruksverksamheten ska koppla ihop kommunala verksamheters behov av inköp och avyttring. Detta kan ske genom en digital tjänst för att undvika fysisk mellanlagring.

Andel kommuner som etablerat återbruksverksamhet för kommunala verksamheter

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

33

1

2016

44

Datakälla: Rapporteras av kommuner

Kommentar

Idag har fyra av nio kommuner etablerat återbruksverksamhet i form av en digital tjänst för att förmedla kontorsmöbler och andra produkter mellan interna verksamheter. SÖRAB har gjort en gemensam upphandling av den digitala tjänsten REKO för att underlätta återbruksverksamheten för de kommunala verksamheterna. Upplands Väsby använder REKO. Övriga 5 kommuner planerar att starta upp en återbrukstjänst under 2016, varav 4 planerar att anluta sig till REKO.

2016 är följande kommuner anslutna:
Upplands Väsby
Danderyd
Sundbyberg
Täby

Uppdaterad: 2016-09-13
Indikator AP.5.2016.3.1