5.2 Ökning av återbruksmaterial

Den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Mängd återbruksmaterial

Indikator AP.5.2.1 Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 4,4 kg/person2019
Delmål AP.5.2
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • SÖRAB
Berörda
  • Ideella secondhandverksamheter
  • Kommunens avfallsavdelning