Ökning av återanvändning, SÖRAB

Antal genomförda åtgärder av SÖRAB för att öka återanvändningen
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet:3 stycken (2019)
Utgångsvärde:3 stycken (2019)

Kommentar

Större åtgärder för att öka återanvändningen har genomförsts under året såsom;
- återbruk på ÅVC av möbler, prylar, cyklar och textil
- utbildning av ÅVC-personal hos myrorna, Returpunkten
Indikator AP.5.1.2
Uppdaterad: 2020-09-10