Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Onödigt matavfall

Vid plockanalys av matavfallet kan det delas upp onödigt respektive ofrånkomligt matavfall. Indikatorn visar andelen onödigt matavfall i det matavfall som samlas in separat.

Andel onödigt matavfall i separat insamlat matavfall.

Datakälla: Plockanalys
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2018.
Senaste värdet:
11 % (2018).
Utgångsvärde:
11 % (2018).
Gränsvärde:
25 % (2020).

Kommentar

I genomsnitt bland SÖRAB-kommunerna är elva procent av matavfallet, i det matavfall som samlas in separat, onödigt matavfall. Detta är lägre än det mål som har satts till år 2020. Alla kommuner ligger under målnivån. Minst mängd matsvinn slängs i Solna som ligger på sex procent.

Uppdaterad: 2018-10-08
Indikator AP.3.3.1