Onödigt matavfall

Vid plockanalys av matavfallet kan det delas upp onödigt respektive ofrånkomligt matavfall. Indikatorn visar andelen onödigt matavfall i det matavfall som samlas in separat.

Andel onödigt matavfall i separat insamlat matavfall.
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Lidingö
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Vallentuna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Sollentuna
Färgruta Järfälla
Färgruta Täby
Färgruta Danderyd
Färgruta Solna
Datakälla: Plockanalys
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet:11 % (2018)
Utgångsvärde:11 % (2018)
Gränsvärde:25 % (2020)

Kommentar

I genomsnitt bland SÖRAB-kommunerna är elva procent av matavfallet, i det matavfall som samlas in separat, onödigt matavfall. Detta är lägre än det mål som har satts till år 2020. Alla kommuner ligger under målnivån. Minst mängd matsvinn slängs i Solna som ligger på sex procent.
Indikator AP.3.3.1
Uppdaterad: 2018-10-08