Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matavfall i soppåsen

Mängden matavfall i ”soppåsen” har beräknats utifrån resultat från plockanalyser och redovisade totala avfallsmängder per kommun. Utöver dessa mängder uppstår matavfall även hos grossister, butiker, restauranger med flera. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Mängd matavfall i restavfallet

Datakälla: Beräknad mängd utifrån Plockanalyser samt Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
44 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
77 kg/person (2009).

Kommentar

Invånarna slänger idag omkring 44 kilo matavfall i restavfallet. Mängden matavfall har minskat sedan föregående mätning, och ligger långt under de mätningar som gjordes 2009 och 2012. Det tyder på att matavfallsinsamlingen har kommit igång i fler kommuner och att allt fler invånare nyttjar det.

Solna är den kommun med mest mängd matavfall i restavfallet, 56 kg/person, och Vallentuna minst mängd matavfall, 34 kg/person.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat.

Uppdaterad: 2021-11-19
Kompletterande indikator AP.3.3.2