3.2 Information om avfallsminimering

Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de fått information om avfallsminimering.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Återkoppling minskning

Indikator AP.3.2.1 Andel hushåll som fått information om hur de kan minska avfallsmängden
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 33 %2020
Delmål AP.3.2
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • SÖRAB