Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling elavfall

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av elavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling av elavfall (småhus och flerbostadshus)

Datakälla: Telefonintervjuer och enkät
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
63 % (2020).
Utgångsvärde:
73 % (2016).
Målvärde:
85 % (2020).

Kommentar

Drygt 6 av 10 invånare anser att kommunens system för insamling av elavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov, vilket är en försämring jämfört med föregående mätning. Minskningen kan vara en effekt av metodbytet då fler tenderar att vara mer kritiska i webbenkäter jämfört med i en telefonintervju.

Målet på 85 procent till 2020 uppnås inte, dock väldigt nära för Upplands Väsby där 83 procent av invånarna är nöjda med insamlingssystemet för elavfall. Sundbyberg är den kommun med lägst andel nöjda invånare, nämligen 34 procent vilket är en markant minskning jämfört med föregående mätning.

Det är ingen större skillnad mellan boende i flerbostadshus och boende i småhus, 65 respektive 61 procent.

Uppdaterad: 2020-10-20
Indikator AP.4.2016.1.3