Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen farligt avfall i kärl- och säckavfallet. Uppgifterna hämtas från plockanalyser.

Andel farligt avfall i kärl- och säckavfallet

Datakälla: Plockanalyser
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,06 % (2018).
Utgångsvärde:
0,18 % (2009).
Målvärde:
0 %.

Kommentar

Andelen farligt avfall 2018 är ungefär samma som vid förra mätningen, 0,06 procent, men är betydligt lägre än mätningarna 2009 och 2012. Detta innebär att drygt 25 ton farligt avfall läggs bland restavfallet under ett år. Lägst andel farligt avfall finns i Vallentuna, 0,01 procent och Solna, 0,03 procent. Högst andel farligt avfall har Danderyd på 0,19 procent.

Om man jämför skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör farligt avfall 0,07 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,05 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.

Uppdaterad: 2021-02-12
Indikator AP.4.1.1