Elavfall i kärl- och säckavfallet

Indikatorn visar andelen elavfall inklusive batterier i kärl- och säckavfallet. Uppgifterna hämtas från plockanalyser.

Andel elavfall i kärl- och säckavfallet
Kommun Senaste värdet Datum
Täby 0,82 2018
Danderyd 0,51 2018
Sollentuna 0,38 2018
Sundbyberg 0,35 2018
Upplands Väsby 0,34 2018
Totalt SÖRAB 0,25 2018
Vallentuna 0,22 2018
Solna 0,19 2018
Järfälla 0,16 2018
Lidingö 0,12 2018
Datakälla: Plockanalyser

Kommentar

Andelen elavfall i kärl- och säckavfallet ligger på 0,25 procent, vilket är något lägre än tidigare plockanalyser. Detta innebär att 106 ton elektronik läggs bland restavfallet under ett år. Lägst är andelen i Lidingö, 0,12 procent, och Järfälla, 0,16 procent. Täby är den kommun med högst andel farligt avfall i restavfallet, 0,82 procent.

Jämför man skillnaden mellan villor och flerfamiljshus så utgör elektronik 0,28 procent av restavfallets vikt från villor medan för flerfamiljshus ligger andelen på 0,22 procent.

Siffror för respektive kommun bör tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget är begränsat. I de fall kommunernas värden sticker ut kan det bero på enskilda större produkter i det analyserade avfallet.
Indikator AP.4.1.2
Uppdaterad: 2018-10-08