8.1 Åtgärdsplan för nedlagda deponier

Det ska finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med klass 1 och 2 ska hanteras.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Åtgärdsstatus för nedlagda deponier

Indikator AP.8.1.2016.1 Åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt mifo-kartläggning.
Senaste värdet: 21 stycken2020
Delmål AP.8.1.2016
Uppdaterad: 2020-09-10
Ansvarig organisation
  • Kommunens tillsynsansvariga nämnd
Berörda
  • Berörda markägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Länsstyrelsen