Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Undersökta deponier

Indikatorn visar andelen nedlagda deponier (både riskklassade och ej riskklassade) som har undersökts avseende risker för människors hälsa och miljön.

Med ”undersökning” avses objekt som minst har en genomförd förstudie enligt mifo-metodiken.

Andel undersökta deponier.

Datakälla: Enkätsvar från kommunerna (2019), Länsstyrelsen i Stockholm (2017)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017.
Senaste värdet:
49 % (2021).
Utgångsvärde:
36 % (2017).
Målvärde:
100 % (2020).

Kommentar

Nästan hälften av alla deponier inom SÖRAB-kommunerna är undersökta. Förmodligen kommer inte alla deponier att undersökas om de har en lägre riskklass och inte kräver någon åtgärd.

Uppgifterna för 2017 är hämtade från Länsstyrelsen medan för 2019 och framåt är uppgifterna från kommunerna.

Järfälla
Två ytterligare deponier har tillkommit i Järfälla och de har nu totalt 18 deponier varav 17 är undersökta.

Solna
Det fanns nio kända deponier i början av perioden. Samtliga nio deponier är inventerade och riskklassificerade enligt MIFO fas 1. En deponi är undersökt. En deponi är sanerad i samband med exploatering så det kvarstår därför åtta deponier.

Sundbyberg
Kommunen har två stycken nedlagda deponier varav en är undersökt och inventerad och en är översiktligt undersökt.

Täby
Alla deponier är inventerade men inte undersökta, dock har kommunen endast deponier inom risklass 3 och 4.

Upplands Väsby
Kommunen har totalt åtta deponier inom riskklass 3 och 4, varav ingen kräver några ytterligare åtgärder.

Diagrammet visar hur det såg ut våren 2021.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.8.2.1