Undersökta deponier

Indikatorn visar andelen nedlagda deponier (både riskklassade och ej riskklassade) som har undersökts avseende risker för människors hälsa och miljön.

Med ”undersökning” avses objekt som minst har en genomförd förstudie enligt mifo-metodiken.

Andel undersökta deponier.
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Järfälla
Färgruta Upplands Väsby
Färgruta Danderyd
Färgruta Sollentuna
Färgruta Solna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Lidingö
Färgruta Vallentuna
Färgruta Täby
Datakälla: Enkätsvar från kommunerna (2019), Länsstyrelsen i Stockholm (2017)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:49 % (2020)
Utgångsvärde:36 % (2017)
Målvärde:100 % (2020)

Kommentar

Nästan hälften av alla deponier inom SÖRAB-kommunerna är undersökta. Förmodligen kommer inte alla deponier att undersökas om de har en lägre riskklass och inte kräver någon åtgärd.

Uppgifterna för 2017 är hämtade från Länsstyrelsen medan för 2019 och framåt är uppgifterna från kommunerna.

Solna
Det fanns nio kända deponier i början av perioden. Samtliga nio deponier är inventerade och riskklassificerade enligt MIFO fas 1. Två deponier är delvis undersökta men inte avgränsade. En deponi är delvis sanerad. En deponi är sanerad i samband med exploatering så det kvarstår därför åtta deponier.

Sundbyberg
Kommunen har två stycken nedlagd deponier varav en är undersökt och inventerad och en är översiktligt undersökt.

Täby
Inga deponier är undersökta, dock har kommunen endast deponier inom risklass 3 och 4. Fem deponier har inte riskklassats. Kommunen håller nu på att ta fram en handlingsplan för arbetet med förorenade områden och kommer då kunna uppskatta resursåtgången samt prioriteringar.

Upplands Väsby
Kommunen har totalt åtta deponier inom riskklass 3 och 4, varav ingen kräver några ytterligare åtgärder.

Diagrammet visar hur det såg ut i våren 2020.
Indikator AP.8.2.1
Uppdaterad: 2020-09-14