Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall till deponering

Delmålet Brännbart avfall som bränsle innebär att åtgärder ska vidtas för att avfall som inte kan återvinnas ska användas som bränsle och därmed minska mängden avfall till deponi.

Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt SÖRAB

2009

22,9

1

Totalt SÖRAB

2010

13,7

2

Totalt SÖRAB

2011

12,0

3

Totalt SÖRAB

2012

10,5

4

Totalt SÖRAB

2013

10,8

5

Totalt SÖRAB

2014

7,2

6

Totalt SÖRAB

2015

6,9

7

Totalt SÖRAB

2016

6,0

8

Totalt SÖRAB

2017

6,6

9

Totalt SÖRAB

2018

5,8

10

Totalt SÖRAB

2019

4,3

11

Totalt SÖRAB

2020

3,1

12

Danderyd

2009

14,3

13

Danderyd

2010

9,2

14

Danderyd

2011

7,6

15

Danderyd

2012

7,4

16

Danderyd

2013

8,0

17

Danderyd

2014

6,7

18

Danderyd

2015

6,1

19

Danderyd

2016

5,0

20

Danderyd

2017

5,0

21

Danderyd

2018

4,2

22

Danderyd

2019

3,5

23

Danderyd

2020

3,4

24

Järfälla

2009

18,7

25

Järfälla

2010

26,0

26

Järfälla

2011

14,3

27

Järfälla

2012

13,7

28

Järfälla

2013

13,6

29

Järfälla

2014

6,6

30

Järfälla

2015

5,8

31

Järfälla

2016

3,2

32

Järfälla

2017

5,8

33

Järfälla

2018

4,9

34

Järfälla

2019

3,4

35

Järfälla

2020

5,4

36

Lidingö

2009

28,0

37

Lidingö

2010

13,4

38

Lidingö

2011

10,6

39

Lidingö

2012

11,7

40

Lidingö

2013

15,0

41

Lidingö

2014

8,5

42

Lidingö

2015

7,1

43

Lidingö

2016

7,6

44

Lidingö

2017

8,9

45

Lidingö

2018

7,4

46

Lidingö

2019

4,8

47

Lidingö

2020

1,0

48

Sollentuna

2009

30,0

49

Sollentuna

2010

19,4

50

Sollentuna

2011

17,4

51

Sollentuna

2012

16,3

52

Sollentuna

2013

16,3

53

Sollentuna

2014

9,6

54

Sollentuna

2015

9,7

55

Sollentuna

2016

9,3

56

Sollentuna

2017

8,0

57

Sollentuna

2018

6,6

58

Sollentuna

2019

5,0

59

Sollentuna

2020

3,6

60

Solna

2009

10,2

61

Solna

2010

1,8

62

Solna

2012

5,5

63

Solna

2013

6,3

64

Solna

2014

3,0

65

Solna

2015

2,6

66

Solna

2016

0,0

67

Solna

2017

2,1

68

Solna

2018

1,9

69

Solna

2019

1,3

70

Solna

2020

1,1

71

Sundbyberg

2009

9,1

72

Sundbyberg

2010

4,9

73

Sundbyberg

2011

4,7

74

Sundbyberg

2012

3,6

75

Sundbyberg

2013

3,5

76

Sundbyberg

2014

2,1

77

Sundbyberg

2015

2,1

78

Sundbyberg

2016

1,5

79

Sundbyberg

2017

2,0

80

Sundbyberg

2018

2,2

81

Sundbyberg

2019

1,4

82

Sundbyberg

2020

0,6

83

Täby

2009

42,0

84

Täby

2010

17,6

85

Täby

2011

14,2

86

Täby

2012

12,6

87

Täby

2013

12,5

88

Täby

2014

10,6

89

Täby

2015

10,3

90

Täby

2016

6,7

91

Täby

2017

7,9

92

Täby

2018

6,6

93

Täby

2019

5,6

94

Täby

2020

5,0

95

Upplands Väsby

2009

27,0

96

Upplands Väsby

2010

15,1

97

Upplands Väsby

2011

13,8

98

Upplands Väsby

2012

12,0

99

Upplands Väsby

2013

10,6

100

Upplands Väsby

2014

8,4

101

Upplands Väsby

2015

9,1

102

Upplands Väsby

2016

11,2

103

Upplands Väsby

2017

11,0

104

Upplands Väsby

2018

10,9

105

Upplands Väsby

2019

6,6

106

Upplands Väsby

2020

0,6

107

Vallentuna

2009

27,0

108

Vallentuna

2010

15,9

109

Vallentuna

2011

13,4

110

Vallentuna

2012

12,0

111

Vallentuna

2013

10,8

112

Vallentuna

2014

8,9

113

Vallentuna

2015

9,2

114

Vallentuna

2016

9,6

115

Vallentuna

2017

9,1

116

Vallentuna

2018

7,8

117

Vallentuna

2019

7,1

118

Vallentuna

2020

7,3

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat markant sedan 2009 och ligger nu på tre kg/person i snitt för alla kommuner. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser är detta God hållbarhet. Fyra kommuner ligger på Mycket god hållbarhet vilka är Upplands Väsby, Sundbyberg, Lidingö samt Solna. Vallentuna är den kommun med högst mängd deponi per person vilket beror på att i kommunen ligger SÖRAB:s största insamlingspunkt gällande deponi.

Uppdaterad: 2021-05-12
Indikator AP.7.2.1