Avfall till deponering

Delmålet Brännbart avfall som bränsle innebär att åtgärder ska vidtas för att avfall som inte kan återvinnas ska användas som bränsle och därmed minska mängden avfall till deponi.

Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:4,3 kg/person (2019)
Utgångsvärde:22,9 kg/person (2009)
Målvärde:0,0 kg/person

Kommentar

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat markant sedan 2009 och ligger nu på fyra kg/person i snitt för alla kommuner. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser är detta God hållbarhet.

De kommuner med minst mängd avfall till deponering är Solna och Sundbyberg som ligger på 1,3 respektive 1,4 kg/person vilket är Mycket god hållbarhet. Vallentuna är den kommun med mest hushållsavfall till deponering, 7 kg/person.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för mängd hushållsavfall till deponering.

 Dålig hållbarhet >20 kg/person
 Mindre god hållbarhet 10–20 kg/person
 God hållbarhet 2–10 kg/person
 Mycket god hållbarhet <2 kg/person
Indikator AP.7.2.1
Uppdaterad: 2020-10-20