2.1 Städade insamlingsplatser

Kommunens invånare ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade

80 procent av kommunens invånare ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Nöjdhet renhållning

Indikator AP.2.2016.1.1 Andelen invånare som är mycket eller ganska nöjda med renhållningen på allmänna insamlingsplatser.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 64 %2020
Delmål AP.2.2016.1
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunal nämnd med ansvar för gaturenhållning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
Berörda
  • Håll Sverige Rent
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB