2.3 Städade insamlingsplatser

Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de upplever att allmänna insamlingsplatserna inte är nedskräpade.

Med allmänna insamlingsplatser menas återvinningscentraler, återvinningsstationer, batteriholkar och allmänna papperskorgar.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Nöjdhet renhållning

Indikator AP.2.3.1 Andelen invånare som är mycket eller ganska nöjda med renhållningen på allmänna insamlingsplatser.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 64 %2020
Delmål AP.2.3
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunal nämnd med ansvar för gaturenhållning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
Berörda
  • FTI AB
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Producenterna för el-avfall
  • SÖRAB