Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Verksamhetsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Andel verksamhetsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

100

1

2020

100

Datakälla: SÖRAB

Kommentar

Avtalsuppföljning görs årligen. Inga större avvikelser har noterats utan endast enstaka avvikelser på gipsfraktionen.

Uppdaterad: 2021-06-03
Indikator AP.2.2.1