1.5 Återvinningsmöjligheter för grovavfall

År 2016 ska återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år 2012.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Antal stationära återvinningscentraler

Indikator AP.1.2016.5.1 Antal stationära återvinningscentraler
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 0 stycken2016

Mobila återvinningscentraler, stopp

Indikator AP.1.2016.5.2 Antal stopp med mobila återvinningscentraler.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 71 stycken2016

Antal återvinningsfraktioner på återvinningscentralerna

Indikator AP.1.2016.5.4 Antal återvinningsfraktioner på samtliga ÅVCer per år

Nöjdhet insamling av grovavfall

Indikator AP.1.2016.5.5 Nöjdhet insamling av grovavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 41 %2020
Delmål AP.1.2016.5
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Funktionshindersorganisationer
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens insamlingsentreprenör
  • Kommunens planavdelning