Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Antal stationära återvinningscentraler

Indikatorn visar antalet fasta återvinningscentraler (ÅVC). Utöver dessa finns i flera av kommunerna mobila återvinningscentraler.

Antal stationära återvinningscentraler

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2012.
Senaste värdet:
6 stycken (2016).
Utgångsvärde:
6 stycken (2012).

Kommentar

Antalet återvinningscentraler ligger stabilt på 6 stycken bland SÖRAB-kommunerna. Danderyd, Solna och Sollentuna saknar egna fasta återvinningscentraler, övriga kommuner har en. Kommunerna satsar i flera fall på mobil insamling av grovavfall, se indikator 1.5.2.

Uppdaterad: 2017-11-22
Indikator AP.1.2016.5.1