Antal stationära återvinningscentraler

Indikatorn visar antalet fasta återvinningscentraler (ÅVC). Utöver dessa finns i flera av kommunerna mobila återvinningscentraler.

Antal stationära återvinningscentraler
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall Web
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet:6 stycken (2016)
Utgångsvärde:6 stycken (2012)

Kommentar

Antalet återvinningscentraler ligger stabilt på 6 stycken bland SÖRAB-kommunerna. Danderyd, Solna och Sollentuna saknar egna fasta återvinningscentraler, övriga kommuner har en. Kommunerna satsar i flera fall på mobil insamling av grovavfall, se indikator 1.5.2.
Indikator AP.1.2016.5.1
Uppdaterad: 2017-11-22