Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Förtroende för avfallssystemet

Indikatorn visar andel invånare som uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för kommunens avfallshantering. Ett sätt att skapa förtroende är att kontinuerligt informera om resultat av avfallsinsamlingen och dess miljövinster.

Andel invånare med mycket eller ganska stort förtroende för kommunens avfallshantering.

Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
80 % (2016).
Utgångsvärde:
68 % (2009).
Målvärde:
80 %.

Kommentar

De flesta, 8 av 10 invånare, har stort förtroende för avfallshanteringen inom SÖRAB-kommunerna. Andelen har ökat med 11 procentenheter sedan mätningarna 2012. Allra störst förtroende finns i Upplands Väsby med 87 procent. Lägst förtroende finns i Täby, Sollentuna och Sundbyberg där omkring 68 procent säger sig ha förtroende för avfallshanteringen.

Uppdaterad: 2018-06-13
Indikator AP.1.2016.4.1