Återkoppling nytta

Uppföljning av andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering. Frågan som ställdes i enkäten var "Får du information om vilken nytta det gör?"

Andel hushåll som fått information om nyttan med avfallssortering
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd
Datakälla: Telefonintervjuer
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:59 % (2016)
Utgångsvärde:59 % (2016)
Målvärde:80 % (2016)

Kommentar

54 procent av invånarna i SÖRAB-kommunerna uppger att de har fått information om vilken nytta avfallssortering gör. Bäst informerade är invånarna i Danderyd och Täby (59 procent). Minst informerade anser sig invånarna i Solna vara (42 procent).
Indikator AP.1.2016.4.2b
Uppdaterad: 2016-09-16