1.3 Arbetsmiljöproblem vid sortering och behandling

Arbetsmiljöproblem vid sortering och behandling ska vara identifierade och åtgärdade.

Indikatorer

Avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikator AP.1.3.1 Andel avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 100 %2019
Delmål AP.1.3
Uppdaterad: 2020-08-03
Ansvarig organisation
  • SÖRABs ledning
Berörda
  • SÖRABs produktionsavdelning