1.1 Tillgång till insamlingssystem

Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de har tillgång till tillfredsställande insamlingssystem.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Nöjdhet insamling mat- och restavfall

Indikator AP.1.1.1 Nöjdhet insamling mat- och restavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 84 %2020

Nöjdhet insamling av förpackningar

Indikator AP.1.1.2 Nöjdhet insamling av förpackningar (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 61 %2020

Nöjdhet insamling av grovavfall

Indikator AP.1.1.3 Nöjdhet insamling av grovavfall (småhus och flerbostadshus)
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 41 %2020
Delmål AP.1.1
Uppdaterad: 2020-10-19
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Funktionshindersorganisationer
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad
  • Kommunens fysiska planeringsavdelning
  • Kommunens kommunikationsavdelning
  • Producenter