6.5 Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall

Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall ska vara bättre jämfört med år 2012

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning

Indikator AP.6.2016.5.1 Andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 47 %2016

Grovavfall till materialåtervinning

Indikator AP.6.2016.5.2 Andel grovavfall från SÖRAB:s mottagningsstationer till materialåtervinning

Antal återvinningsfraktioner på återvinningscentralerna

Indikator AP.6.2016.5.5 Antal återvinningsfraktioner på samtliga ÅVCer per år
Delmål AP.6.2016.5
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar