Antal återvinningsfraktioner på återvinningscentralerna

Indikator AP.6.2016.5.5
Uppdaterad: 2016-08-22