Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning

Indikatorn visar andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning. Data beräknas utifrån inrapporterade mängder i Avfall Web.

Andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning

Datakälla: Beräkning utifrån Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2012.
Senaste värdet:
43 % (2016).
Utgångsvärde:
43 % (2012).

Kommentar

Inrapporterade avfallsmängder till Avfall Web varierar i hög grad mellan åren, både vad gäller totala mängder grovavfall och mängden grovavfall som går till materialåtervinning. I snitt går 43 procent av grovavfallet till materialåtervinning medan resten går till förbränning, några procent går till deponi. Det är lika stor andel som gick till materialåtervinning år 2012. Danderyd är den kommun med högst andel materialåtervinning av grovavfall, 47 procent.

Uppdaterad: 2017-11-23
Indikator AP.6.2016.5.1