6.5 Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall

Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall ska vara bättre jämfört med år 2012

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

FörsenadMottagning av kommunplast

Åtgärd AP.6.2016.5.1 SÖRAB ska införa mottagning av kommunplast på ÅVC samt möjliggöra att förpackningar kan avlämnas i 220 liters säck.

BeslutadÖversyn sorterade FTI-material

Åtgärd AP.6.2016.5.2 Det ska ses över hur man kan lämna sorterade FTI-material i större mängder på ÅVC.
Delmål AP.6.2016.5
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar