Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matavfall till central biologisk behandling

Indikatorn visar mängden matavfall per person till central biologisk behandling.

Mängd matavfall till central biologisk behandling, (kg/person).

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt SÖRAB

2010

9

1

Totalt SÖRAB

2011

12

2

Totalt SÖRAB

2012

14

3

Totalt SÖRAB

2013

18

4

Totalt SÖRAB

2014

20

5

Totalt SÖRAB

2015

23

6

Totalt SÖRAB

2016

26

7

Danderyd

2010

1

8

Danderyd

2011

3

9

Danderyd

2012

8

10

Danderyd

2013

17

11

Danderyd

2014

19

12

Danderyd

2015

27

13

Danderyd

2016

35

14

Järfälla

2010

9

15

Järfälla

2011

11

16

Järfälla

2012

13

17

Järfälla

2013

16

18

Järfälla

2014

18

19

Järfälla

2015

20

20

Järfälla

2016

21

21

Lidingö

2010

5

22

Lidingö

2011

11

23

Lidingö

2012

16

24

Lidingö

2013

16

25

Lidingö

2014

20

26

Lidingö

2015

19

27

Lidingö

2016

21

28

Sollentuna

2010

23

29

Sollentuna

2011

24

30

Sollentuna

2012

25

31

Sollentuna

2013

30

32

Sollentuna

2014

32

33

Sollentuna

2015

33

34

Sollentuna

2016

33

35

Solna

2010

7

36

Solna

2011

12

37

Solna

2012

15

38

Solna

2013

20

39

Solna

2014

23

40

Solna

2015

23

41

Solna

2016

26

42

Sundbyberg

2010

18

43

Sundbyberg

2011

25

44

Sundbyberg

2012

27

45

Sundbyberg

2013

32

46

Sundbyberg

2014

36

47

Sundbyberg

2015

38

48

Sundbyberg

2016

34

49

Täby

2010

2

50

Täby

2011

4

51

Täby

2012

5

52

Täby

2013

7

53

Täby

2014

10

54

Täby

2015

16

55

Täby

2016

19

56

Upplands Väsby

2010

8

57

Upplands Väsby

2011

10

58

Upplands Väsby

2012

12

59

Upplands Väsby

2013

15

60

Upplands Väsby

2014

20

61

Upplands Väsby

2015

22

62

Upplands Väsby

2016

24

63

Vallentuna

2010

6

64

Vallentuna

2011

6

65

Vallentuna

2012

6

66

Vallentuna

2013

6

67

Vallentuna

2014

8

68

Vallentuna

2015

12

69

Vallentuna

2016

19

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Matavfallsinsamlingen har hela tiden förbättrats år 2016 gick i snitt 26 kg matavfall per person till central biologisk behandling. Dock var målet 30 kg per person år 2016 . De kommuner som uppnådde målet var Danderyd, Sundbyberg och Sollentuna där 35, 34 respektive 33 kg per person matavfall samlades in. Danderyd och Vallentuna sticker ut då de båda har ökat insamlat matavfall med över 7 kilo per person sedan föregående år.

Uppdaterad: 2017-11-23
Indikator AP.6.2016.3.1