Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matavfall till central biologisk behandling

Indikatorn visar mängden matavfall per person till central biologisk behandling.

Mängd matavfall till central biologisk behandling, (kg/person).

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
26 kg/person (2016).
Utgångsvärde:
9 kg/person (2010).
Målvärde:
30 kg/person (2016).

Kommentar

Matavfallsinsamlingen har hela tiden förbättrats år 2016 gick i snitt 26 kg matavfall per person till central biologisk behandling. Dock var målet 30 kg per person år 2016 . De kommuner som uppnådde målet var Danderyd, Sundbyberg och Sollentuna där 35, 34 respektive 33 kg per person matavfall samlades in. Danderyd och Vallentuna sticker ut då de båda har ökat insamlat matavfall med över 7 kilo per person sedan föregående år.

Uppdaterad: 2017-11-23
Indikator AP.6.2016.3.1