6.3 Matavfall per invånare som samlas in

Minst 30 kg matavfall per invånare och år ska samlas in

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Mängd matavfall till central biologisk behandling

Indikator AP.6.2016.3.1 Mängd matavfall till central biologisk behandling, (kg/person).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 35 kg/person2016

Andel matavfall till biologisk behandling

Indikator AP.6.2016.3.2 Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 36 %2019
Delmål AP.6.2016.3
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens fastighetsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Restauranger, storkök och livsmedelshandeln
  • SÖRAB