Andel matavfall till biologisk behandling

Indikatorn visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling av total beräknad mängd uppkommet matavfall. Avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling samt hemkompostering och avfallskvarn.

Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:31 % (2019)
Utgångsvärde:15 % (2011)
Målvärde:35 % (2020)

Kommentar

Andel matavfall som återvinns är 31 procent. Andelen ökar för varje år men har de senaste åren börjat avta. Precis som tidigare år är matavfallsinsamlingen högst i Sollentuna som ligger på 39 procent, vilket dock tillsammans med förra året är det lägsta sedan 2013. Fler kommuner har haft en negativ trend de senaste åren; Danderyd, Solna samt Sundbyberg.

Sollentuna har dock uppnått målet på 35 procent, vilket även Danderyd (36 procent) och Järfälla (36 procent) har gjort. Lägst ligger Lidingö och Solna med 24 procent.
Indikator AP.6.2016.3.2
Uppdaterad: 2020-10-20