Avfall som materialåtervinns

Indikatorn visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. I detta ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:32 % (2019)
Utgångsvärde:27 % (2011)
Målvärde:50 % (2020)

Kommentar

I snitt går 32 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning bland SÖRAB-kommunerna, en svag ökning jämfört med föregående år. Materialåtervinningen minskade i alla kommuner under 2018, vilket främst beror på att från och med det året räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Även trädgårdsavfall till central biologisk behandling minskade under 2018, vilket kan bero på det varma vädret.

Störst andel återvinns i Danderyd (39 procent), Sollentuna (36 procent) samt Täby (35 procent). Lägst är återvinningen i Solna med 26 procent.
Indikator AP.6.2016.1.1
Uppdaterad: 2020-10-20