6.1 Hushållsavfallet ska materialåtervinnas

Minst 45 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

FörsenadAvfall Web

Åtgärd AP.6.2016.1.1 Avfallsindikatorer ska matan in Avfall Web.

FörsenadStrategisk kommunikation

Åtgärd AP.6.2016.1.2 Strategisk kommunikation ska ske enligt kommunikationsplanen (Tack, myter, återkoppling etc)

FörsenadUtredning tredje tunnan

Åtgärd AP.6.2016.1.3 Det ska göras en utredning av när gemensam insamling av en tredje tunna som delvis innehåller hushållsavfall (t.ex. lila tunnan) kommer att starta.

FörsenadFörfrågan till kommunerna om deltagande

Åtgärd AP.6.2016.1.4 Det ska gå ut en förfrågan till kommunerna om att delta i: 1. Gemensam FNI av tredje tunna från småhus. 2. Gemensam insamling av spillfett 3. Gemensam insamling av mat och fett från verksamheter (förlängning av gröna linjen). 4. Gemensam insamlingsentreprenad av grovavfall i storsäck.
Delmål AP.6.2016.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB