Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen

Indikatorn visar mängden förpackningar och tidningar i kärl- och säckavfall. Mängden beräknas utifrån plockanalyser och totalt mängd kärl- och säckavfall.

Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen (kg/person)

Rad-id Kommun Senaste värdet (kg) Datum

0

Solna

 83

2016

1

Vallentuna

 81

2016

2

Täby

 77

2016

3

Upplands Väsby

 75

2016

4

Totalt SÖRAB

 71

2016

5

Lidingö

 70

2016

6

Sundbyberg

 67

2016

7

Danderyd

 67

2016

8

Järfälla

 64

2016

9

Sollentuna

 56

2016

Datakälla: Plockanalyser och Avfall web

Kommentar

Cirka 37 procent av säck- och kärlavfallet utgörs av förpackningar och tidningar som istället skulle kunna återvinnas. Mängden osorterade förpackningar och tidningar har ökat mellan mätningarna från 66 kilo 2012 till över 70 kilo 2016. Siffrorna bör tolkas med stor försiktighet eftersom de är framräknade utifrån ett relativt begränsat underlag.

Mängderna har ej fuktkorrigerats. Vid plockanalyser av innehåller förpackningar och returpapper fukt ifrån matrester etcetera vilket innebär att en del av mänden är fukt.

Uppdaterad: 2017-11-23
Indikator AP.6.2016.2.1