6.2 Förpackningar och returpapper i säck- och kärlavfallet

Högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år ska finnas i säck- och kärlavfallet

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen

Indikator AP.6.2016.2.1 Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen (kg/person)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 67 kg2016
Delmål AP.6.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsbolag
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens fastighetsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB