6.2 Förpackningar och returpapper i säck- och kärlavfallet

Högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år ska finnas i säck- och kärlavfallet

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

FörsenadUtreda gemensamt FTI-avtal

Åtgärd AP.6.2016.2.1 En utredning om ett gemensamt FTI-avtal ska göras.
Delmål AP.6.2016.2
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsbolag
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens fastighetsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB