Andel rötrest till åker- eller skogmark

Andel rötrest som återförs till åker- eller skogsmark.
Datakälla: SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:100 % (2019)
Utgångsvärde:100 % (2016)

Kommentar

Enligt avtal ska all rötrest återföras till åker- eller skogsmark. Dock är det alltid lite svinn på runt 2-3 procent. År 2019 har biogödsel levererats till ett 15-tal lantbrukare och gödslat 600 åkermark.

Från och med 2017 skickas allt matavfall till biogasanläggningen i Uppsala där man producerar biogas av matavfallet och av resterna produceras biogödsel.
Indikator AP.6.3.1
Uppdaterad: 2020-08-03