6.3 Rötrest till åker- eller skogsmark

Rötresten från allt insamlat matavfall ska återföras till åker- eller skogsmark.

Indikatorer

Andel rötrest till åker- eller skogmark

Indikator AP.6.3.1 Andel rötrest som återförs till åker- eller skogsmark.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 100 %2019
Delmål AP.6.3
Uppdaterad: 2020-08-03
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar