6.2 Biologisk behandling av matavfallet

Minst 35 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt.

Målet berör såväl matavfall som samlas in från hushåll som matavfall från verksamheter. Målsiffran finns även i kg.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Andel matavfall till biologisk behandling

Indikator AP.6.2.1 Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 36 %2019
Delmål AP.6.2
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsanläggningar