Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Andel matavfall till biologisk behandling

Indikatorn visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling av total beräknad mängd uppkommet matavfall. Avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling samt hemkompostering och avfallskvarn.

Andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2010

11

1

Totalt SÖRAB

2011

15

2

Totalt SÖRAB

2012

17

3

Totalt SÖRAB

2013

20

4

Totalt SÖRAB

2014

22

5

Totalt SÖRAB

2015

25

6

Totalt SÖRAB

2016

29

7

Totalt SÖRAB

2017

29

8

Totalt SÖRAB

2018

30

9

Totalt SÖRAB

2019

31

10

Totalt SÖRAB

2020

33

11

Danderyd

2010

2

12

Danderyd

2011

4

13

Danderyd

2012

9

14

Danderyd

2013

18

15

Danderyd

2014

20

16

Danderyd

2015

29

17

Danderyd

2016

38

18

Danderyd

2017

36

19

Danderyd

2018

37

20

Danderyd

2019

36

21

Danderyd

2020

38

22

Järfälla

2010

12

23

Järfälla

2011

15

24

Järfälla

2012

16

25

Järfälla

2013

19

26

Järfälla

2014

22

27

Järfälla

2015

23

28

Järfälla

2016

27

29

Järfälla

2017

30

30

Järfälla

2018

36

31

Järfälla

2019

36

32

Järfälla

2020

43

33

Lidingö

2010

7

34

Lidingö

2011

14

35

Lidingö

2012

18

36

Lidingö

2013

18

37

Lidingö

2014

22

38

Lidingö

2015

20

39

Lidingö

2016

24

40

Lidingö

2017

22

41

Lidingö

2018

23

42

Lidingö

2019

24

43

Lidingö

2020

24

44

Sollentuna

2010

29

45

Sollentuna

2011

31

46

Sollentuna

2012

32

47

Sollentuna

2013

37

48

Sollentuna

2014

39

49

Sollentuna

2015

40

50

Sollentuna

2016

42

51

Sollentuna

2017

41

52

Sollentuna

2018

39

53

Sollentuna

2019

39

54

Sollentuna

2020

40

55

Solna

2010

7

56

Solna

2011

11

57

Solna

2012

16

58

Solna

2013

19

59

Solna

2014

23

60

Solna

2015

23

61

Solna

2016

27

62

Solna

2017

26

63

Solna

2018

26

64

Solna

2019

24

65

Solna

2020

33

66

Sundbyberg

2010

18

67

Sundbyberg

2011

25

68

Sundbyberg

2012

27

69

Sundbyberg

2013

32

70

Sundbyberg

2014

33

71

Sundbyberg

2015

38

72

Sundbyberg

2016

36

73

Sundbyberg

2017

34

74

Sundbyberg

2018

32

75

Sundbyberg

2019

32

76

Sundbyberg

2020

27

77

Täby

2010

7

78

Täby

2011

9

79

Täby

2012

10

80

Täby

2013

12

81

Täby

2014

10

82

Täby

2015

17

83

Täby

2016

21

84

Täby

2017

22

85

Täby

2018

29

86

Täby

2019

31

87

Täby

2020

36

88

Upplands Väsby

2010

13

89

Upplands Väsby

2011

16

90

Upplands Väsby

2012

18

91

Upplands Väsby

2013

20

92

Upplands Väsby

2014

24

93

Upplands Väsby

2015

26

94

Upplands Väsby

2016

25

95

Upplands Väsby

2017

27

96

Upplands Väsby

2018

26

97

Upplands Väsby

2019

27

98

Upplands Väsby

2020

30

99

Vallentuna

2010

6

100

Vallentuna

2011

6

101

Vallentuna

2012

6

102

Vallentuna

2013

6

103

Vallentuna

2014

8

104

Vallentuna

2015

12

105

Vallentuna

2016

20

106

Vallentuna

2017

22

107

Vallentuna

2018

23

108

Vallentuna

2019

26

109

Vallentuna

2020

28

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Andel matavfall som återvinns är 33 procent, vilket innebär att målet på 35 procent precis inte uppnås. Andelen har dock ökat för varje år.

Matavfallsinsamlingen var 2020 högst i Järfälla, 43 procent. Detta är en markant ökning jämfört med 2019 och uppnår därmed målet för 2020. Flera kommuner som uppnår målet är Sollentuna (40 procent), Danderyd (38 procent) och Täby (36 procent). Lägst ligger Lidingö, Sundbyberg och Vallentuna.

Uppdaterad: 2021-08-27
Indikator AP.6.2.1