Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall som materialåtervinns

Indikatorn visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. I detta ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2011

27

1

Totalt SÖRAB

2012

29

2

Totalt SÖRAB

2013

37

3

Totalt SÖRAB

2014

35

4

Totalt SÖRAB

2015

34

5

Totalt SÖRAB

2016

35

6

Totalt SÖRAB

2017

35

7

Totalt SÖRAB

2018

31

8

Totalt SÖRAB

2019

32

9

Totalt SÖRAB

2020

33

10

Danderyd

2011

29

11

Danderyd

2012

36

12

Danderyd

2013

38

13

Danderyd

2014

38

14

Danderyd

2015

43

15

Danderyd

2016

44

16

Danderyd

2017

42

17

Danderyd

2018

38

18

Danderyd

2019

39

19

Danderyd

2020

41

20

Järfälla

2011

27

21

Järfälla

2012

27

22

Järfälla

2013

40

23

Järfälla

2014

34

24

Järfälla

2015

34

25

Järfälla

2016

36

26

Järfälla

2017

35

27

Järfälla

2018

32

28

Järfälla

2019

30

29

Järfälla

2020

29

30

Lidingö

2012

33

31

Lidingö

2013

35

32

Lidingö

2014

33

33

Lidingö

2015

32

34

Lidingö

2016

34

35

Lidingö

2017

44

36

Lidingö

2018

29

37

Lidingö

2019

29

38

Lidingö

2020

40

39

Sollentuna

2009

36

40

Sollentuna

2010

33

41

Sollentuna

2011

36

42

Sollentuna

2012

35

43

Sollentuna

2013

45

44

Sollentuna

2014

43

45

Sollentuna

2015

39

46

Sollentuna

2016

40

47

Sollentuna

2017

33

48

Sollentuna

2018

37

49

Sollentuna

2019

36

50

Sollentuna

2020

37

51

Solna

2011

22

52

Solna

2012

28

53

Solna

2013

31

54

Solna

2014

25

55

Solna

2015

26

56

Solna

2016

27

57

Solna

2017

26

58

Solna

2018

26

59

Solna

2019

26

60

Solna

2020

30

61

Sundbyberg

2011

29

62

Sundbyberg

2012

30

63

Sundbyberg

2013

35

64

Sundbyberg

2014

35

65

Sundbyberg

2015

34

66

Sundbyberg

2016

37

67

Sundbyberg

2017

33

68

Sundbyberg

2018

30

69

Sundbyberg

2019

29

70

Sundbyberg

2020

26

71

Täby

2011

27

72

Täby

2012

27

73

Täby

2013

38

74

Täby

2014

37

75

Täby

2015

37

76

Täby

2016

38

77

Täby

2017

38

78

Täby

2018

32

79

Täby

2019

35

80

Täby

2020

36

81

Upplands Väsby

2011

23

82

Upplands Väsby

2012

24

83

Upplands Väsby

2013

33

84

Upplands Väsby

2014

34

85

Upplands Väsby

2015

34

86

Upplands Väsby

2016

34

87

Upplands Väsby

2017

34

88

Upplands Väsby

2018

28

89

Upplands Väsby

2019

27

90

Upplands Väsby

2020

29

91

Vallentuna

2011

24

92

Vallentuna

2012

25

93

Vallentuna

2013

35

94

Vallentuna

2014

33

95

Vallentuna

2015

27

96

Vallentuna

2016

29

97

Vallentuna

2017

29

98

Vallentuna

2018

31

99

Vallentuna

2019

33

100

Vallentuna

2020

32

Datakälla: Avfall web

Kommentar

I snitt går 33 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning bland SÖRAB-kommunerna, en svag ökning jämfört med föregående år. Målet på 50 procent är en bit kvar. De kommuner med högst andel materialåtervinning är Danderyd respektive Lidingö på 41 respektive 40 procent.

Minskningen av materialåtervinningen under 2018 beror främst på att från och med det året räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Även trädgårdsavfall till central biologisk behandling minskade under 2018, vilket kan bero på det varma vädret.

Uppdaterad: 2021-05-24
Indikator AP.6.1.1