Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall som materialåtervinns

Indikatorn visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. I detta ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
33 % (2020).
Utgångsvärde:
27 % (2011).
Målvärde:
50 % (2020).

Kommentar

I snitt går 33 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning bland SÖRAB-kommunerna, en svag ökning jämfört med föregående år. Målet på 50 procent är en bit kvar. De kommuner med högst andel materialåtervinning är Danderyd respektive Lidingö på 41 respektive 40 procent.

Minskningen av materialåtervinningen under 2018 beror främst på att från och med det året räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Även trädgårdsavfall till central biologisk behandling minskade under 2018, vilket kan bero på det varma vädret.

Uppdaterad: 2021-05-24
Indikator AP.6.1.1