6.1 Materialåtervinning av hushållsavfallet

Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas.

Vilka fraktioner som räknas in utgår ifrån sammanställningen och definitionen som görs i avfall web. Målsiffra finns även i kg.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Avfall som materialåtervinns

Indikator AP.6.1.1 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 32 %2019
Delmål AP.6.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Producenter för förpackningar
  • SÖRAB
  • SÖRABs behandlingsanläggningar