5.4 Information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster

Det ska finnas lättillgänglig information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Information om återbruk

Indikator AP.5.2016.4.1 Andel kommuner som på sin webbplats redovisar information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2016
Delmål AP.5.2016.4
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • SÖRAB