5.4 Information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster

Det ska finnas lättillgänglig information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

FörsenadStrategisk kommunikation

Åtgärd AP.5.2016.4.1 Strategisk kommunikation ska ske enligt kommunikationsplanen (Tack, myter, återkoppling etc)
Delmål AP.5.2016.4
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • SÖRAB