5.1 Hanteringen av schaktmassor

Hanteringen av schaktmassor och liknande ska vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

Nyckeltal föreslås när kartläggningen är genomförd.

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

BeslutadKartläggning av schaktmassor

Åtgärd AP.5.2016.1.1 Hanteringen av schaktmassor och liknande ska vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.
Delmål AP.5.2016.1
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens fysiska planeringsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Länsstyrelsen
  • Stockholmsregionens avfallsråd