Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

5.1 Hanteringen av schaktmassor

Hanteringen av schaktmassor och liknande ska vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

Nyckeltal föreslås när kartläggningen är genomförd.

Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens fysiska planeringsavdelning
  • Kommunens gatu- och parkavdelning
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Länsstyrelsen
  • Stockholmsregionens avfallsråd
Uppdaterad: 2017-11-27
Delmål AP.5.2016.1