Andel ÅVC med mottagning för återanvändning

Indikatorn visar andel återvinningscentraler som kan ta emot produkter, möbler eller annat jämförbart material för återanvändning eller för förberedelse för återanvändning.

Andel ÅVC med mottagning för återanvändning.
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall Web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet:100 % (2016)
Utgångsvärde:33 % (2012)
Målvärde:100 % (2016)

Kommentar

På samtliga av SÖRAB-kommunernas återvinningscentraler finns nu återbruksverksamhet. Danderyd, Sollentuna och Solna saknar egna fasta återvinningscentraler.
Indikator AP.5.2016.2.1
Uppdaterad: 2017-11-23