5.3 Återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna

Det ska finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Kommuner med återbruksverksamhet för kommunala verksamheter

Indikator AP.5.2016.3.1 Andel kommuner som etablerat återbruksverksamhet för kommunala verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 44 %2016
Delmål AP.5.2016.3
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Berörda
  • Kommunala bolag
  • Kommunala verksamheter
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning