Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt SÖRAB

2014

5,5

1

Totalt SÖRAB

2015

5,5

2

Totalt SÖRAB

2016

5,6

3

Totalt SÖRAB

2017

5,0

4

Totalt SÖRAB

2018

4,8

5

Totalt SÖRAB

2019

4,4

6

Totalt SÖRAB

2020

3,1

7

Danderyd

2014

6,2

8

Danderyd

2015

6,4

9

Danderyd

2016

5,7

10

Danderyd

2017

6,4

11

Danderyd

2018

2,9

12

Danderyd

2019

4,4

13

Danderyd

2020

3,4

14

Järfälla

2014

3,7

15

Järfälla

2015

3,4

16

Järfälla

2016

4,4

17

Järfälla

2017

2,8

18

Järfälla

2018

5,5

19

Järfälla

2019

5,4

20

Järfälla

2020

3,0

21

Lidingö

2014

9,1

22

Lidingö

2015

5,9

23

Lidingö

2016

8,7

24

Lidingö

2017

8,4

25

Lidingö

2018

9,3

26

Lidingö

2019

11,8

27

Lidingö

2020

7,1

28

Sollentuna

2014

4,1

29

Sollentuna

2015

4,3

30

Sollentuna

2016

3,0

31

Sollentuna

2017

3,4

32

Sollentuna

2018

3,1

33

Sollentuna

2019

2,7

34

Sollentuna

2020

2,6

35

Solna

2014

3,8

36

Solna

2015

3,6

37

Solna

2016

3,6

38

Solna

2018

3,3

39

Solna

2019

2,5

40

Solna

2020

2,6

41

Sundbyberg

2014

6,9

42

Sundbyberg

2015

4,9

43

Sundbyberg

2016

4,8

44

Sundbyberg

2017

3,1

45

Sundbyberg

2018

3,0

46

Sundbyberg

2019

2,0

47

Sundbyberg

2020

1,7

48

Täby

2014

5,1

49

Täby

2015

9,8

50

Täby

2016

11,8

51

Täby

2017

6,6

52

Täby

2018

5,9

53

Täby

2019

3,5

54

Täby

2020

0,9

55

Upplands Väsby

2014

4,3

56

Upplands Väsby

2015

4,1

57

Upplands Väsby

2016

3,1

58

Upplands Väsby

2017

2,6

59

Upplands Väsby

2018

3,5

60

Upplands Väsby

2019

4,2

61

Upplands Väsby

2020

4,3

62

Vallentuna

2014

6,4

63

Vallentuna

2015

7,5

64

Vallentuna

2016

5,4

65

Vallentuna

2017

6,7

66

Vallentuna

2018

6,8

67

Vallentuna

2019

3,2

68

Vallentuna

2020

2,8

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Under 2020 fortsatte mängden insamlat material till återbruk att minska och ligger nu i snitt på 3,1 kg/person. Sedan föregående år minskade mängden med nästan 30 procent. Den stora minskningen skulle delvis kunna förklaras av att Myrorna och Stockholms Stadsmission hade under en period mottagningsstopp på grund av pandemin.

Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på sju kg/person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som kan vara en anledning till detta.

Målet är att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. I nuläget är det bara Upplands Väsby som uppnår målet.

Uppdaterad: 2021-05-20
Indikator AP.5.2.1