Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning.
Mätområde Datum Värde
Totalt SÖRAB 2014 5,5
Totalt SÖRAB 2015 5,5
Totalt SÖRAB 2016 5,6
Totalt SÖRAB 2017 5,0
Totalt SÖRAB 2018 4,8
Totalt SÖRAB 2019 4,4
Danderyd 2014 6,2
Danderyd 2015 6,4
Danderyd 2016 5,7
Danderyd 2017 6,4
Danderyd 2018 2,9
Danderyd 2019 4,4
Järfälla 2014 3,7
Järfälla 2015 3,4
Järfälla 2016 4,4
Järfälla 2017 2,8
Järfälla 2018 5,5
Järfälla 2019 5,4
Lidingö 2014 9,1
Lidingö 2015 5,9
Lidingö 2016 8,7
Lidingö 2017 8,4
Lidingö 2018 9,3
Lidingö 2019 11,8
Sollentuna 2014 4,1
Sollentuna 2015 4,3
Sollentuna 2016 3,0
Sollentuna 2017 3,4
Sollentuna 2018 3,1
Sollentuna 2019 2,7
Solna 2014 3,8
Solna 2015 3,6
Solna 2016 3,6
Solna 2018 3,3
Solna 2019 2,5
Sundbyberg 2014 6,9
Sundbyberg 2015 4,9
Sundbyberg 2016 4,8
Sundbyberg 2017 3,1
Sundbyberg 2018 3,0
Sundbyberg 2019 2,0
Täby 2014 5,1
Täby 2015 9,8
Täby 2016 11,8
Täby 2017 6,6
Täby 2018 5,9
Täby 2019 3,5
Upplands Väsby 2014 4,3
Upplands Väsby 2015 4,1
Upplands Väsby 2016 3,1
Upplands Väsby 2017 2,6
Upplands Väsby 2018 3,5
Upplands Väsby 2019 4,2
Vallentuna 2014 6,4
Vallentuna 2015 7,5
Vallentuna 2016 5,4
Vallentuna 2017 6,7
Vallentuna 2018 6,8
Vallentuna 2019 3,2
Datakälla: Avfall web

Kommentar

Under 2018 fortsatte mängden insamlat material till återbruk att minska och ligger nu i snitt på 4,4 kg/person. Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på nästan tolv kg/person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som är en anledning till ökningen.

Målet är att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. I nuläget är det bara Järfälla, Lidingö samt Upplands Väsby som uppnår målet.
Indikator AP.5.2.1
Uppdaterad: 2020-10-20